15 důvodů proč umět německy

Ať už jsou Vaše plány do budoucna jakékoli, znalost němčiny Vám otevírá bezpočet možností. Naučit se německy znamená osvojit si dovednost, s níž můžete výrazně zlepšit svůj profesní i osobní život.

1. Důležitý dorozumívací jazyk v Evropě

Němčina je vedle ruštiny nejrozšířenějším dorozumívacím jazykem v Evropě a v rámci zemí EU dokonce nejpoužívanějším rodným jazykem. Hovoří jim přibližně 100 miliónů Evropanů, pro které je němčina jejich mateřštinou. Kromě Německa se tak německy domluvíte také v Rakousku, ve Švýcarsku, v Lichtenštejnsku a v Lucembursku, ale i na severu Itálie (v Jižním Tyrolsku), ve východních částech Belgie (v provincii Lutych) a ve Francii (v Alsasku a Lotrinsku) a v oblasti jižního Jutska v Dánsku.

2. Desátý nejrozšířenější jazyk na světě

Němčina je desátým nejfrekventova­nějším jazykem na světě pro zhruba 190 miliónů lidí. Německy se mimo Evropu dorozumíte také v Namibii v jižní Africe, kde je němčina národním jazykem, v jižní Brazílii v početných komunitách německých emigrantů a částečně i v USA v oblastech s výraznou menšinou německy mluvících obyvatel (v Pensylvánii, Severní a Jižní Dakotě) a dále také např. v Kanadě, Argentině, Mexiku, Rusku, Kazachstánu, Rumunsku a v Austrálii.

S němčinou se neztratíte ani na španělských Baleárských ostrovech (především na Mallorce a Ibize) nebo na Kanárských ostrovech, které jsou každoročně vyhledávanou dovolenkovou destinací pro statisíce Němců.

3. Němčina jako jazyk našich sousedů

Česká republika sousedí na severu a na západě s Německem a na jihu s Rakouskem, což nabízí mnoho možností k setkávání se s německy hovořícími lidmi, kteří zde jezdí za kulturou nebo za poznáním, za nákupy či za zábavou. Obzvláště v příhraničních oblastech a na mnoha turisticky vyhledávaných místech tak můžeme hojně potkávat Němce a Rakušany, kteří očekávají při komunikaci se svými východními sousedy, že se s nimi domluví německy a zároveň i náležitě ocení, že se mohou dorozumět ve svém rodném jazyce.

4. Obchodní vazby s Německem a s Rakouskem

Německá ekonomika je nejsilnější v Evropě a česká ekonomika je s ní silně provázaná. Německo je naším nejdůležitějším obchodním partnerem jako téměř pro všechny evropské a mnohé mimoevropské země. Na území ČR působí přibližně 4500 německých a 1800 rakouských firem, které upřednostňují komunikaci v němčině.

Kdo mluví německy, zlepšuje své obchodní vztahy k partnerům třetí největší průmyslové země a pokud jde o export jedné z nejdůležitějších zemí světa. V ekonomice mají znalosti němčiny velký význam, neboť jednání v třetím jazyce mohou vést často k nedorozuměním a následným ztrátám. Kdo má zároveň i dobré znalosti profesní kultury svého německy hovořícího zahraničního partnera, ten bývá v obchodování či podnikání úspěšnější.

5. Lepší možnosti uplatnění na trhu práce

Znalosti německého jazyka zvyšují možnosti uplatnění na trhu práce. Mnoho německých firem, mnoho zahraničních firem v Německu a firmy s úzkými ekonomickými vazbami s německy mluvícími zeměmi hledají spolupracovníky, kteří jsou kvalifikování v oblasti cizích jazyků. Specialisté se znalostí německého jazyka, ale také zahraniční studenti a vědci nacházejí mnoho zajímavých vzdělávacích studijních i pracovních příležitostí v rámci Evropské unie.

6. Studijní a pracovní pobyty v Německu a v Rakousku

Německo a Rakousko umožňuje v hojné míře českým studentům ve své zemi studovat a pracovat. Každoročně uděluje velký počet stipendií pro nadané žáky a studenty. Mezi Německem a Rakouskem a mnoha světovými zeměmi existují mimo jiné dohody o výměnných programech. Žáci a studenti tak mohou v Německu a v Rakousku studovat a současně i pracovat, a to formou brigády, prázdninové praxe nebo pracovní stáže. Umět německy otevírá možnost studovat a pracovat v německy mluvících zemích a nasbírat mnoho cenných zkušeností pro život.

7. Výhody znalosti němčiny v oblasti cestovního ruchu

Návštěvníci Německa, Rakouska a Švýcarska jsou největší a nejdůležitější skupinou turistů v mnoha zemích. Do České republiky každoročně zavítá až 2 milióny německy hovořících turistů, kteří se rádi nechávají hýčkat personálem a průvodci, kteří ovládají němčinu. Znalosti německého jazyka jsou tedy důležité pro mnoho lidí, kteří pracují v oblasti turistického ruchu.

8. Cestování do německy mluvících zemí

Kdo rád cestuje, ten ví, že v německy hovořících zemích se nachází mnoho turisticky atraktivních cílů. Ať už to jsou Alpy v Rakousku, v Německu či ve Švýcarsku, významná jezera, národní parky a další přírodní krásy či mnohé pamětihodnosti. Znalost němčiny je v tomto ohledu velkou výhodou. Nevydá sice za univerzálnost angličtiny, ale při cestách k našim nejbližším sousedům je nenahraditelná.

9. Němčina jako jazyk vědy a výzkumu

Němčina je druhým nejdůležitějším jazykem vědy. Každá 10. odborná publikace na světě je vydávána v němčině. Německo se se svou finanční podporou výzkumu a vývoje řadí na třetí místo na světě a uděluje zahraničním vědcům výzkumná stipendia.

Kdo umí německy, zpřístupňuje si vzdálený svět výsledků výzkumu ve všech oblastech moderní vědy. Proto také doporučuje více než 40 % amerických vědců svým studentům, aby se učili němčinu. V Polsku a Maďarsku je to více než 70 % vědců.

10. Komunikace a lepší přístup k informacím

Rozvoj v oblasti médií, informačních a komunikačních technologií si žádá vícejazyčnou komunikaci. Řada důležitých webových stránek je v němčině. Německo zaujímá v produkci knih mezi 87 zeměmi celosvětově 5. místo po Velké Británii, Americe, Číně a Rusku. Vaše znalosti němčiny tedy znamenají širší přístup k informacím.

11. Němčina jako jazyk kultury a umění

Němčina je důležitý jazyk v oblasti filozofie, historie, literatury, výtvarného umění, filmu a hudby. Znalostí němčiny si otevřete dveře k originálním a zároveň geniálním dílům jedné z největších evropských kultur, neboť tímto jazykem mluvili Goethe, Nietzsche a Kafka, Mozart, Bach a Beethoven, Strauss, Schiller, Freud a Einstein.

Kdo se zajímá o literaturu, ten se s němčinou jistě setká. Každoročně je na německém knižním trhu přes 60 000 novinek, to je 18 % z celkového počtu knih vydávaných každým rokem na celém světě. Tím se staví Německo na 3. místo ve světové produkci knih. Překlady nemohou německou literární tvorbu reprodukovat dostatečně věrně, a proto je víc jak žádoucí, umět německy. Schopností číst v německém jazyce si tak značně rozšíříte své obzory.

12. Lepší chápání odlišné kultury a kulturní porozumění

Naučit se německy znamená získat vhled do života, přání a snů obyvatel německy mluvících zemí s jejich multikulturní společností. Kdo mluví a rozumí německy a zároveň má i povědomí o kultuře a historii německy hovořícího národa, dokáže lépe chápat jeho odlišnou mentalitu a vcítit se do jeho tehdejšího i nynějšího vnímání každodennosti a hodnot ve společnosti.

13. Společná historie Čechů, Němců a Rakušanů

Společné soužití Čechů, Němců a Rakušanů ve středoevropském prostoru nevyhnutelně tvoří společnou tisíciletou historii. Pro lepší pochopení „ducha minulé doby“ je znalost němčiny obrovskou výhodou, ne-li podstatnou a nenahraditelnou výbavou. Kdokoliv, kdo se zajímá o českou historii, nutně narazí na německy psané prameny, které dokládají naše společné dějiny. Přesné pochopení mnohých detailů z této historie stojí na českých a německých písemných projevech, prohlášeních i dobových slovních hříčkách, jejichž účel nelze bez znalosti němčiny dost dobře vnímat a chápat.

14. Jazyková blízkost němčiny s češtinou

Učíme-li se cizí jazyk, lépe poznáváme svůj vlastní. O němčině to platí více než o jiných jazycích, neboť čeština převzala v průběhu staletí mnoho výrazů právě z němčiny, které jsou pevnou součástí naši slovní zásoby. Podobnost lze vnímat i v gramatice na slovesných vazbách a jazykových strukturách. Důvodem ovlivňování češtiny němčinou je naše geografická blízkost s německy mluvícími zeměmi a logicky s tím spojená více jak tisíciletá společná historie.

Němčina je tím pádem pro nás jednodušší, snadněji uchopitelnější a oproti jiným národům ji absorbujeme o něco přirozeněji. O něco více jednodušší může být i pro ty, kteří již ovládají angličtinu, která se rovněž řadí ke germánským jazykům. Tato blízkost k jazykové rodině znamená, že část anglické slovní zásoby sdílí kořeny s německou.

15. Jednoduchá výslovnost a jasný systém gramatiky

Výslovnost německého jazyka má jistě svá specifika a je místy obtížnější, nicméně pravidla výslovnosti jsou poměrně snadno naučitelná a při praktickém používání je lze poměrně brzy zvládnout. Odlišnost pravopisu a výslovnosti (jako je tomu např. v angličtině) v němčině prakticky neexistuje (až na pár v zásadě jen „drobných“ výjimek), výslovnost a pravopis mají svá jasná pravidla a jejich poměrně rychle dosažitelné zvládnutí umožňuje přečíst jakékoliv (i neznámé německé slovo) správně.

Totéž se týká i gramatiky, která zdaleka není tak složitá, jak by se mohlo na první pohled zdát. Je systematická a kdo miluje alespoň trochu řád a pořádek, pro toho bude němčina ta správná volba. Někdy slýcháváme, že je němčina tvrdá a nemelodická. S tímto tvrzením nelze souhlasit, neboť němčina je naopak velmi rytmická (ideální pro hudební styl rap), dynamická a obsahuje mnoho libozvučných slov.

Chci umět německy
Kontaktní formulář