Užitečné odkazy

Evropský referenční rámec a stupně znalosti jazyka

 • www.msmt.cz/…c-pro-jazyky
  Informace ke Společnému evropskému referenčnímu rámci pro jazyky (SERR), sekce Vzdělávání, Školství v ČR, Jazykové vzdělávání, ECML
 • www.jazyky.com/…rady-evropy/
  Stupně znalostí jazyka podle Rady Evropy a kritéria pro jejich hodnocení (podrobný popis jazykových kompetencí, které je nutno znát pro danou úroveň)

České a zahraniční kulturní a jazykové vzdělávací instituce

 • www.goethe.de/…s/index.html?…
  Goethe-Institut Praha – Německý kulturní institut, který podporuje výuku němčiny a mezinárodní kulturní spolupráci v zahraničí
 • www.brno.oesterreichinstitut.cz
  Österreich Institut Brno – Rakouský kulturní institut, který podporuje výuku němčiny a mezinárodní kulturní spolupráci v zahraničí
 • www.ff.osu.cz/kge
  Ostravská univerzita, Katedra germanistiky Filozofické fakulty – zajímavé informace o němčině a o možnostech studia němčiny na dané vysoké škole

Česko-německá kulturní sdružení a spolky působící v ČR

 • www.kuhlaendchen.de
  Verein heimattreuer Kuhländler/Vlas­tenecké sdružení Moravských Kravařanů – smyslem sdružení je podporovat kulturní činnost, která má chránit identitu a soudržnost Kuhländlerů/Mo­ravských Kravařanů
 • www.slezskynemeckyspolek.eu/index.php/de
  Schlesisch-Deutscher Verein e. V./Slezský německý spolek, z. s. se sídlem v Opavě – hlavním úkolem spolku je pěstování německého jazyka a kultury, ale také zlepšování vzájemných vztahů mezi Čechy a Němci
 • www.landesversammlung.cz/…er-Verein-eV
  Schlesisch-deutscher Verein e.V./Slezský německý spolek s pobočkou v Bolaticích – cílem spolku je zachování a pěstování tradic a německého jazyka v regionu
 • www.landesversammlung.cz/…chepankovitz
  Deutscher Freundeskreis Schepankowitz/Ně­mecký spolek kruhu přátel Štěpánkovice
 • www.landesversammlung.cz/…ner-Landchen
  Gemeinschaft schlesisch-deutscher Freunde im Hultschiner Ländchen/Sdružení Slezsko-německých přátel Hlučínska
 • www.landesversammlung.cz/…ge/page/view?…
  Der deutsche Freundeskreis Deutsch Krawarn/Německý kruh přátel města Kravaře
 • www.vdd-teschner-schlesien.cz
  Verein der Deutschen des Teschner Schlesiens/Spolek Němců Těšínského Slezska
 • www.verbandprag.cz
  Verband der Deutschen Region Prag und Mittelböhmen/Svaz Němců v Praze a Středních Čechách
 • www.freunde-bruenns.com
  Begegnungszentrum des Deutschen Kulturverbandes Region Brünn/Středisko setkávání Německého kulturního sdružení Brněnska
 • www.landesversammlung.cz/de/Regione?…
  Liste der wichtigsten deutschen Vereine und Verbände in der Tschechischen Republik/Seznam nejdůležitějších německých sdružení a spolků v ČR
 • www.hultschiner-soldaten.de
  Verband Hultschiner Soldaten/Spolek vojáků z Hlučínska – Liste aller im 2. Weltkrieg zum Einsatz einberufenen Hultschiner Soldaten/Seznam všech vojáků z Hlučínska povolaných do boje ve 2. světové válce

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v ČR

 • www.sjs.cz/…ifikaty.html
  Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy – přehled státních jazykových zkoušek z němčiny a podmínky k přihlášení a k jejich úspěšnému složení
 • www.sjs-brno.cz/prehled-zkousek
  Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Brno – přehled státních jazykových zkoušek z němčiny a podmínky k přihlášení a k jejich úspěšnému složení

České informační portály se zaměřením na jazykové vzdělávání

 • www.nemcina-on-line.cz
  Informační portál o německém jazyce – informace o kurzech, výuce, učitelích, učebnicích, státních i mezinárodních jazykových zkouškách, překladech, tlumočení atd.
 • www.meindeutsch.cz
  Informační portál o jazykových materiálech nejen pro německý jazyk – přehled materiálů pro výuku i studium
 • www.jazyky.com
  Informační magazín o jazykovém vzdělávání nejen v němčině, o studiu, překladech, tlumočení a o práci v zahraničí
 • www.jazyky-online.info/…na/index.php
  Němčina na portálu – portál zaměřený na podporu výuky cizích jazyků
 • www.nj.cz
  Němčina na internetu – důležité odkazy a informace zaměřené na studium němčiny
 • www.nemcina-zdarma.cz
  Český portál pro podporu výuky němčiny s obsahem četných materiálů pro rozvíjení slovní zásoby, procvičování gramatiky, výslovnosti a konverzace
 • www.nemcina-olomouc.cz
  Vzdělávací jazyková agentura zaměřující se nejen na němčinu, ale i na další světové jazyky – zajímavé informace, tipy a rady pro studium jazyka

Zahraniční informační portály se zaměřením na vzdělávání v němčině

 • www.autenrieths.de
  Přehled výukových materiálů určený pro vyučující německého jazyka i pro žáky a studenty
 • www.wirtschaftsdeutsch.de
  Fórum hospodářské němčiny – výukové materiály a učební pomůcky pro výuku odborné němčiny
 • www.deutschalsfremdsprache.ch
  Švýcarský portál pro výuku němčiny jako cizího jazyka s obsahem četných výukových a studijních materiálů
 • www.goethe.de/de/spr/ueb.html
  Kostenlos Deutsch üben – procvičte si němčinu zdarma – výukové programy řazené podle úrovní jazykových znalostí a témat
 • www.beste-tipps-zum-deutsch-lernen.com
  Nejlepší tipy pro výuku němčiny – německý portál se zaměřením na němčinu jako cizí jazyk s obsahem četných výukových a studijních materiálů a videí

Německé portály se zaměřením na gramatiku a pravopis

České YouTube kanály pro výuku němčiny

 • www.youtube.com/…QCzkDU-OjEMw
  Německy v pohodě – český kanál pro nácvik správné německé výslovnosti a gramatiky a pro trénink odborného jazyka
 • www.youtube.com/…BVg/featured
  Orange Academy – český YouTube kanál s obsahem zajímavých videí nejen pro vzdělávání se v němčině, ale i v angličtině a v dalších oborech
 • www.youtube.com/…Ogw1-7AVgUyQ
  Alles Gute – němčina s Míšou – videa se zaměřením na gramatiku, výslovnost a na tipy pro studium němčiny
 • www.youtube.com/…aQg/featured
  lekce4dich – online němčina s Janou – videa s výkladem německé výslovnosti a gramatiky s ilustrací nejčastějších chyb, které dělají Češi v němčině
 • www.youtube.com/…tJitka/about
  mitJitka – online výuka němčiny s Jitkou – česká videa s výkladem německé gramatiky

Zahraniční YouTube kanály pro výuku němčiny

 • www.youtube.com/…nen/featured
  YouTube kanál pro výuku němčiny s Peterem Heinrichem, zakladatelem portálu easyDaF.de – videa s výkladem německé gramatiky
 • www.youtube.com/…eZ%C3%BCrich
  Hallo Deutschschule – Německá škola na internetu – zajímavá videa na rozvíjení poslechu, porozumění, výslovnosti, gramatiky a slovní zásoby
 • www.youtube.com/…iPak0Qy6_vVg
  Deutsch lernen mit der DW – YouTube kanál pro výuku němčiny jako cizího jazyka s audiovizuálním obsahem a množstvím zajímavých videí
 • www.youtube.com/…hJaGivyO-c-w
  Lingster Academy – online výuka němčiny s Julií – videa pro nácvik korektní gramatiky a rozvíjení slovní zásoby
 • www.youtube.com/…2vlKTNglbHOA
  Sprakuko – Deutsch lernen – kanál pro výuku německého jazyka se zaměřením na gramatiku, slovní zásobu a výslovnost
 • www.youtube.com/…GlQ/featured
  Richtig Deutsch sprechen – online výuka němčiny se Samanthou – koučink v oblasti poslechu a porozumění, výslovnosti a rozvíjení slovní zásoby
 • www.youtube.com/watch?…
  Marina Juli – Akzentfrei Deutsch sprechen – skvělé video s tipy a doporučeními pro korektní německou výslovnost bez cizího akcentu
 • www.youtube.com/…ach/featured
  Dein Sprachcoach – online výuka s Marijou – videa se zaměřením na poslech, porozumění a schopnost mluvení
 • www.youtube.com/…Max/featured
  Deutsch lernen mit Max – online výuka s Maxem – videa pro trénink poslechu, porozumění a dovednosti mluvení
 • www.youtube.com/…BL_X1yNp37MA
  Deutsch mit Martin – online výuka s Martinem – videa k rozšiřování slovní zásoby, pro procvičování gramatiky, poslechu a porozumění
 • www.youtube.com/…WPvsZGyAVORA
  Fröhlich Deutsch – německý kanál pro trénink korektní výslovnosti, ale i gramatiky a rozvíjení slovní zásoby
 • www.youtube.com/…ija/featured
  Deutsch mit Marija – online výuka němčiny s Marijou – videa se zaměřením na rozvoj všech jazykových dovedností v němčině
 • www.youtube.com/…JN38RYJoGGCg
  Deutsch mit Benjamin – videa pro výuku němčiny s Benjaminem se zaměřením na poslech, porozumění a správnou výslovnost pro pokročilé studenty
 • www.youtube.com/…rer/featured
  Benjamin – Der Deutschlehrer – výuka němčiny s Benjaminem online – německý kanál pro přípravu na jazykové zkoušky TELC Deutsch
 • www.youtube.com/…v9w/featured
  Deutsch Insider – kanál pro výuku němčiny s Alexem s bohatou nabídkou videí pro přípravu na jednotlivé části jazykové zkoušky TELC z němčiny
 • www.youtube.com/…vEkn7y6x-EWA
  Musstewissen Deutsch – německý kanál pro žáky německých škol – novely, výtahy z četby, pravopis a gramatika – to vše ve formě videí a playlistů
 • www.youtube.com/…WZb59b6Pt9Kg
  MrWissen2go Geschichte – německý YouTube kanál se zaměřením na celosvětové kulturní dějiny a historii určený nejen pro studenty, ale i pro ostatní uživatele

Počítačové a mobilní aplikace pro cizojazyčnou výuku

Internetové encyklopedie a vyhledávače informací

Česká nakladatelství s výběrem titulů v němčině

 • www.fraus.cz
  České nakladatelství zaměřující se na vydávání učebnic a cizojazyčných materiálů, a to nejen pro výuku němčiny
 • www.grada.cz
  České nakladatelství s výběrem titulů v němčině
 • www.leda.cz
  České nakladatelství s výběrem titulů v němčině
 • www.fragment.cz
  České nakladatelství s výběrem titulů v němčině
 • www.ekopress.cz
  České nakladatelství s výběrem titulů v němčině

Německá nakladatelství se zaměřením na cizojazyčnou literaturu

 • www.duden.de
  Bibliografický institut zahrnující nakladatelství a internetový jazykový portál se zaměřením na německý jazyk
 • www.langenscheidt.de
  Německé cizojazyčné nakladatelství s nabídkou četných titulů pro výuku němčiny
 • www.hueber.de
  Německé cizojazyčné nakladatelství s nabídkou četných titulů pro výuku němčiny
 • www.schubert-verlag.de
  Německé nakladatelství specializující se na vydávání titulů pro výuku německého jazyka
 • www.cornelsen.de
  Německé nakladatelství specializující se na vydávání publikací nejen pro cizojazyčné vzdělávání s četnou nabídkou titulů pro výuku němčiny
 • www.klett.de
  Německé cizojazyčné nakladatelství s nabídkou četných titulů pro výuku němčiny
 • www.pons.de
  Německé cizojazyčné nakladatelství s nabídkou četných titulů pro výuku němčiny a zároveň online jazykový portál a překladač

Česká knihkupectví s výběrem titulů v němčině

 • www.academia.cz
  České knihkupectví s výběrem četných titulů v němčině
 • www.luxor.cz
  České knihkupectví s výběrem četných titulů v němčině
 • www.megaknihy.cz
  České internetové knihkupectví s výběrem četných titulů v němčině
 • www.booktook.cz
  České internetové knihkupectví s výběrem četných titulů v němčině
 • www.megabooks.cz
  České internetové knihkupectví se zaměřením na prodej zahraniční cizojazyčné literatury s četným výběrem titulů v německém jazyce
 • www.libristo.cz
  Největší české online knihkupectví s cizojazyčnou literaturou a výběrem mnoha titulů v německém jazyce

Knihkupectví v německy mluvících zemích

 • www.kulturkaufhaus.de
  Das Kulturkaufhaus Dussmann – největší knihkupectví v Německu s bohatou nabídkou cizojazyčných titulů a audiovizuálních nosičů filmů a hudby
 • www.thalia.at
  Největší knihkupectví v Rakousku s četnou nabídkou cizojazyčných titulů napříč různými obory včetně domácích i zahraničních filmů a hudby
 • www.exlibris.ch
  Největší švýcarské knihkupectví nabízející pestrou škálu titulů pro výuku cizích jazyků, ale také hudbu a filmy nejen v německém jazyce

Německojazyčná zpravodajská média a vzdělávací instituce

 • www.halloradiohultschin.cz
  Hallo Radio Hultschin/Zdraví Vás rádio Hlučín – jediné německo-české internetové rádio v ČR – cílem je podpora německé kultury Hlučínska, výuka německého jazyka a v neposlední řadě rozvoj dobrých německo-českých vztahů
 • www.landesecho.cz
  Zeitschrift der Deutschen in der Tschechischen Republik/Časopis Němců žijících v ČR – Die Zeitschrift für den deutsch-tschechischen Dialog/Časopis pro česko-německý dialog
 • www.dw.com/de
  Deutsche Welle – německý zpravodajský portál o celospolečenském dění vhodný pro výuku němčiny
 • www.youtube.com/user/ARTEde
  Německo-francouzská televizní stanice ARTEde – dokumentární kanál přinášející denně nové dokumenty a reportáže z oblasti vědy, přírody, kultury, společenského dění, historie a politiky
 • www.bpb.de
  Bundeszentrale für politische Bildung – Spolková centrála pro politické vzdělávání
 • www.faz.net/aktuell
  Frankfurter Allgemeine Zeitung – německý celostátní deník informující o celospolečenském a světovém dění
 • www.sueddeutsche.de
  Süddeutsche Zeitung – německý celostátní deník informující o celospolečenském a světovém dění
 • www.welt.de
  Die Welt – německý celostátní deník s internetovou televizí LIVE-TV, který informuje veřejnost o celospolečenském dění v Německu i ve světě
 • www.spiegel.de
  Der Spiegel – známý německý magazín a týdeník o politice a společnosti nabízející čtenářům reportáže, analýzy, rozhovory
 • www.stern.de
  Stern – známý německý týdeník přinášející reportáže o politických a společenských tématech
 • www.bild.de
  Bild – nejčtenější celostátní bulvární deník v Německu a současně zpravodajský portál a televizní kanál o aktuálním dění a životu slavných osobností
 • www.kurier.at
  Kurier – celostátní rakouský deník informující o aktuálním dění z oblasti všedního praktického života, ale i politiky a společnosti
 • www.derstandard.at
  Der Standard – celostátní rakouský deník přinášející aktuální zprávy a komentáře mezinárodně uznávaných osobností
 • www.diepresse.com
  Die Presse – celostátní rakouský deník komentující domácí a zahraniční události, politiku, ekonomii a sport
 • www.krone.at
  Kronen Zeitung – nejčtenější rakouský bulvární deník přinášející aktuality ze světa i z domova a z oblasti šoubyznysu
 • www.nzz.ch
  Neue Zürcher Zeitung – švýcarský celostátní deník informující o celospolečenském a světovém dění
 • www.blick.ch
  Blick – nejčtenější celostátní bulvární deník ve Švýcarsku a současně zpravodajský portál o sportu, politice, hospodářství a slavných lidech

Chci umět německy
Kontaktní formulář