Všeobecné zaměření

1.) se specializací na komplexní znalost obecného jazyka

Systematický rozvoj jazykových znalostí a dovedností v oblasti poslechu, čtení, psaní, rozvíjení slovní zásoby, konverzace, gramatiky a reálií, jehož součástí je i nácvik správné výslovnosti, na který je kladen obzvláště velký důraz.

Pokud tedy máte zájem ovládat němčinu v její mluvené i psané formě a pokud si již nechcete připadat hloupě v komunikaci s německy hovořícími národy/partnery, protože jim nerozumíte nebo naopak chcete vylepšit své jazykové znalosti a rozšířit své jazykové obzory, pak je toto zaměření výuky určeno právě pro Vás!

2.) se specializací na praktickou německou konverzaci

Procvičení praktických, běžných, ale i méně běžných (speciálních) konverzačních témat interaktivní formou výuky. Kreativní práce se slovní zásobou. Osvojení si techniky čtení s porozuměním na aktuálních textech. Poslech s porozuměním za použití aktuálních audio- a videonahrávek.

Děláte němčinu již řadu let, znáte spousty gramatických pravidel a slovíček, ale stále máte pocit, že se německy nedomluvíte? Potřebujete se rozmluvit a lépe a rychle se vyjadřovat a reagovat rychle a věcně na otázky? Pak neváhejte a vyberte si tento typ výuky, s živým jazykem především v jeho mluvené podobě to dokážete za poměrně kratší čas než s jakoukoliv jinou metodou učení nebo s klasickým biflováním se slovíček a konverzačních témat nazpaměť.

3.) se specializací na praktickou německou gramatiku

Vysvětlení, nácvik, osvojení, opakování a upevňování jednotlivých gramatických jevů a kategorií za použití různorodých cvičení a interaktivních materiálů zasazených do praktických témat všedního dne. To vše aplikací účinných metod učení, které Vám ušetří čas a vynaloženou energii.

Domluvíte se docela obstojně v pracovním i mimopracovním životě, ale stále děláte řadu gramatických chyb při mluvení či v písemném projevu? Chcete tyto chyby konečně odstranit, abyste se již nemuseli za svůj jazykový projev stydět? Pak si zvolte toto zaměření výuky, intenzivním tréninkem a zvolením správné metody učení (např. osvědčené drilové) docílíte snadno znatelných a požadovaných výsledků, a to už za relativně krátký čas.

4.) se specializací na interkulturní komunikaci a na reálie německy mluvících zemí

Interkulturní komunikace s aktuálními reáliemi německy mluvících zemí a historií, v kontextu stoletého soužití Čechů a Němců zejména v Moravskoslezském regionu.

Kultura, historie, geografie, aktuální politicko-společenská a ekonomická situace německy mluvících zemí (Německa, Rakouska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska) a České republiky dnes neodmyslitelně patří k všeobecným znalostem cizího jazyka.

Pokud Vás tato problematika zajímá a chcete vědět, jak správně komunikovat s německy hovořícími cizinci/partnery a jak se vyvarovat určitých komunikačních potíží, tzv. faux-pas, ať už při běžné mluvě nebo při obchodování či podnikání v zemích, kde je němčina úředním jazykem, pak si rozhodně zvolte tento typ výuky.

Chci umět německy
Kontaktní formulář