Kurzy němčiny pro děti

  • Máte děti a rádi byste, aby se jazykově vzdělávali nad rámec základní či střední školy?
  • Přejete si, aby Vaše ratolesti ovládaly němčinu na solidní jazykové úrovni a neměly se problém domluvit?
  • Máte pocit, že výuka němčiny na základní či střední škole je málo efektivní?
  • Chcete dát Vašim dětem díky studiu němčiny šanci na lepší a úspěšnější život?
  • Uvědomujete si, že samotná znalost angličtiny je pro budoucnost Vašich dětí nedostačující?
  • Máte zájem o to, aby Vaše děti začaly s výukou němčiny jako 2. cizího jazyka či jazyka dalšího v pořadí co možná nejdříve?
  • Záleží Vám na tom, aby Vaše děti uměly vícero cizích jazyků a němčinu jako 2. cizí jazyk Vaše škola nenabízí?

Znalost cizích jazyků je dnes základním předpokladem pro úspěšný život v dnešním globalizovaném světě. Čím dříve s výukou jazyka u Vašeho dítěte začnete, tím lepších výsledků dosáhne. Fonetická stránka jazyka (výslovnost, přízvuk, intonace) se totiž rozvíjí již v raném věku dítěte (3 – 5 let). V tomto věku je dítě schopno výborně naslouchat a imitovat a pojmout i poměrně široký rozsah slovní zásoby, na kterém lze stavět v dalších letech a znalost jazyka dále systematicky rozvíjet.

Mým posláním je učit děti, mládež i dospělé studenty lásce nejen k cizímu, ale také k mateřskému jazyku. Pokud nemáte vztah ke svému rodnému jazyku, stěží získáte vztah k nějakému cizímu jazyku. Vycházím z vlastních zkušeností, kdy já sám jsem si takto lásku k němčině vybudoval.

Cílem mého úsilí je vytvořit dítěti optimální podmínky pro zvládnutí němčiny ve všech jejich podobách – tedy v ústní i písemné formě. Výuka němčiny probíhá v příjemné, tvůrčí a motivující atmosféře, a to moderní, efektivní, zábavnou a nenásilnou formou.

Pozornost věnuji systematickému rozvoji všech jazykových dovedností (tj. především poslechu a mluvení, ale také čtení a v neposlední řadě i psaní) s důrazem na vlastní inteligenci, fantazii a kreativitu dítěte. Ve výuce se snažím o střídání aktivit, aby hodiny byly pestré a měly spád a aby si děti z hodin odnesly co možná nejvíce nových poznatků. Podporuji u nich zdravé sebevědomí a víru v jejich schopnosti, kdy spolu s pochvalou je motivuji k dalšímu studiu a k dosahování stále lepších výsledků.

Pokud vsadíte na němčinu a rozhodnete se, aby se Vaše dítě v tomto jazyce vzdělávalo, tak je to rozhodně správná volba. S německy mluvícími zeměmi jsme jednak úzce spjati, a to jak geograficky (na severu a na západě sousedíme s Německem, na jihu s Rakouskem), tak také historicky a především hospodářsky, kdy Německo je náš největší obchodní partner. A to je další důvod, proč se učit německy.

Volbou němčiny jako 2. cizího jazyka (nad rámec základní či střední školy) či jazyka dalšího v pořadí zajistíte svému dítěti lepší vyhlídky na úspěch a jeho uplatnění v budoucnosti.

Chcete znát svou úroveň němčiny?

Otestujte se

Forma výuky

Výuka probíhá zpravidla v délce trvání 60 nebo 90 minut s frekvencí výuky 1 nebo 2 krát týdně, případně i vícekrát týdně, pokud má být pokrok v jazyce rychlejší a efektivnější.

Hodiny mohou být realizovány buď prezenčně nebo na dálku formou online prostřednictvím aplikace Skype nebo jiné komunikační platformy (Zoom, Google Meet, MS Teams apod.).

Cena výuky

Cena za výukovou jednotku (45 nebo 60 min.) je individuální a stanovuje se po dohodě s konkrétním klientem/rodičem.

Chci umět německy
Kontaktní formulář