Koncepce jazykové výuky

Koncepce výuky vychází z principu dokumentu Rady Evropy, tzv. Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, který definuje šest úrovní vědomostí a dovedností ve výuce cizích jazyků v základních komunikativních kompetencích: tj. v porozumění (poslech, čtení), v mluvení (konverzace, souvislý projev, prezentace) a v psaní.

Na základě Vaší pokročilosti je pak možno volit z úrovní začátečník – uživatel základů jazyka (A1–A2), středně pokročilý uživatel – samostatný uživatel jazyka (B1–B2) a pokročilý uživatel – vyspělý/zkušený uživatel jazyka (C1–C2).

V případě, že si svou jazykovou úrovní nejste jisti, můžete si udělat rozřazovací test rovnou na těchto stránkách, o jehož vyhodnocení budete bezplatně e-mailem informováni. Chcete-li znát svou jazykovou úroveň či jazykovou úroveň svých zaměstnanců naprosto přesně, můžete požádat o vypravování jazykového auditu, na jehož základě Vám následně bude doporučena výuka dle dosažené jazykové úrovně.

Výuka je realizována se zaměřením na všeobecnou či odbornou němčinu dle požadavků a přání studenta či klienta.

Chci umět německy
Kontaktní formulář