Jazykové překlady

  • Hledáte spolehlivého partnera, který se Vám postará o veškeré překlady textů z/do němčiny?
  • Potřebujete vyhotovit překlad textu z/do německého jazyka profesionálně, rychle a kvalitně?
  • Chcete mít záruku přesného překladu Vašich dokumentů, abyste správně porozuměli jejich obsahu a vyhnuli se tak nedorozumění či případnému nezdaru v obchodním jednání?
  • Nejste spokojeni s doslovnými překlady plnými chyb, ale požadujete stylisticky perfektní texty, které osloví Vaše klienty?
  • Potřebujete precizně přeložené texty, protože je budete zveřejňovat v tisku nebo na internetu?
  • Nebo máte zájem pouze o informativní překlad textu bez stylistických a grafických úprav?

Součástí portfolia mých jazykových služeb jsou také překlady. Zajišťuji oboustranné (obousměrné) překlady standardních obecných, ale i odborných textů z/do německého jazyka, a to včetně jazykové korektury a grafické úpravy zadaného textu.

Rád Vám přeložím jakékoliv osobní nebo interní dokumenty, soukromou korespondenci, tiskopisy nebo grafiku obecného charakteru. Jsem schopen Vám také vyhotovit překlady diplomů a vysvědčení, úředních dokumentů, překlad rodného, oddacího nebo úmrtního listu, výpisu z rejstříku trestů, překlad plné moci, lékařských, výročních či auditních zpráv a také různých certifikátů. Možný je i překlad Vašich webových stránek.

Vyhotovuji také překlady odborných textů z různých odvětví. Specializuji se na překlady z oblasti hospodářské sféry a z oblasti turismu, hotelnictví a gastronomie. Překlady vysoce odborného charakteru z odvětví automobilového průmyslu, veřejného sektoru, práva, medicíny, financí, IT a telekomunikací, energetiky, spotřební elektroniky a elektrotechniky, multimédií atd. zhotovuji vždy za pomoci konzultací s odborníky z oboru dané firmy, pro kterou je překlad určen. To se týká také veškerých dalších technických překladů.

Při vyhotovování překladů dbám vždy o vysokou kvalitu přeložených textů a dokumentů, 100 % shodu s původním textem, o preciznost, pečlivost a o správné používání odborné terminologie. Snažím se i o to, aby přeložený text nebo dokument byl typograficky i graficky v pořádku, zkrátka aby vzhledově přesně odpovídal originálu. Jsou-li v textu nějaké pravopisné, stylistické chyby či nedostatky nebo terminologické nesrovnalosti, tak se snažím vždy o jejich nápravu.

Předávání dokumentů

Text k přeložení je možné zaslat e-mailem na: Marek.Vitasek@seznam.cz, poštou na adresu: Na Mexiku 254, 747 22 Dolní Benešov, připojit jako přílohu do kontaktního formuláře či předat osobně.

Vypracovaný překlad Vám dle Vašeho přání dodám v tištěné i/nebo elektronické podobě, a to buď e-mailem, poštou na Vaši adresu či osobně.

Cena překladu

U obecných textů si účtuji cenu za každé přeložené slovo, což v případě jedné standardizované normostrany o rozsahu textu v délce 1 800 znaků včetně symbolů a mezer odpovídá 30 řádkům o 60 znacích.

U odborných textů si neúčtuji cenu za každé přeložené slovo, zde je cena odvislá od náročnosti a rozsahu překladu a jeho grafického zpracování.

Na konečnou cenu má vliv i požadavek na rychlost zhotovení překladu.

Potřebuji jazykovou službu
Kontaktní formulář