Doučovací kurzy a doučování z němčiny

  • Jste rodičem žáka základní školy, jehož dítě ve školní němčině vyloženě plave?
  • Nestíháte se se svým dítětem učit němčinu a ani nerozumíte zadaným domácím úlohám?
  • Vaše dítě špatně zvládá přechod ze základní na střední školu, neboť tempo studia mu na střední škole v hodinách němčiny přijde příliš rychlé?
  • Navštěvujete střední školu, středoškolská němčina je však pro Vás nesrozumitelná?
  • Nerozumíte zadání školních ani domácích úkolů, výkladu ani probíranému učivu?
  • Rádi byste se dostali na vysněnou školu, ale přijímací zkoušky z němčiny jsou pro Vás nadmíru složité?
  • Potřebujete se rozmluvit, protože Vás brzy čeká ústní maturitní zkouška, absolutorium nebo přijímací zkouška na vysokou školu z němčiny?
  • Studujete germanistiku, ale během studia narážíte na neustálé překážky?
  • Pohořeli jste u závěrečných zkoušek z němčiny a budete muset v dohledné době skládat reparát?

V rámci mých jazykových služeb poskytuji také individuální doučování německého jazyka na míru. Nejdříve si otestuji znalosti žáka nebo studenta formou krátkého testu a ústního pohovoru a na základě výsledků vstupních testů a Vašeho požadavku pak sestavím individuální učební plán i časový harmonogram našich společných lekcí.

Obsahem doučování může být procvičování problematického učiva, pomoc s domácími úkoly nebo kontrola vypracovaných úkolů, pomoc s vypracováním esejí, příprava na průběžné testy, čtvrtletní a pololetní práce, dovysvětlení zameškané látky, vysvětlení gramatiky, procvičování konverzace, správné výslovnosti, poslechu, čtení, psaní či intenzivní příprava na některou nezvládnutou zkoušku.

Neplaťte tedy zbytečně jazykovým školám a agenturám za skupinové doučování, které je mnohdy stejně jen málo efektivní. Individuální doučování Vám dává možnost určit si obsah lekcí, tempo i intenzitu výuky dle svých individuálních potřeb. Proto již déle nepřemýšlejte, jak vyhrát svůj boj s němčinou a ozvěte se mi, jsem připraven Vám pomoci se postavit Vašemu problému čelem.

Chcete znát svou úroveň němčiny?

Otestujte se

Forma výuky

Standardní výukový čas je 60 nebo 90 minut s frekvencí výuky 1 nebo 2 krát týdně, případně 135 minut jako 3 vyučovací hodiny po sobě jdoucí (tedy 3 × 45 minut), a to kdykoliv během celého dne.

Výuku lze realizovat buď prezenčně (v prostorách mého bydliště, eventuálně u Vás) nebo na dálku prostřednictvím aplikace Skype nebo jiné komunikační platformy (Zoom, Google Meet, MS Teams apod.)

Cena výuky

Cena za výukovou jednotku (45 nebo 60 min.) je individuální a stanovuje se po dohodě s konkrétním studentem/klientem.

Chci umět německy
Kontaktní formulář