Jazykové korektury

 • Potřebujete precizní jazykovou korekturu důležitého německy nebo česky psaného textu?
 • Chcete, aby Vaše texty působily profesionálně a byly čtivé a bez zbytečných překlepů a chyb?
 • Záleží Vám na tom, abyste se dobře prezentovali bezchybnými a správně formulovanými texty, ať už v tištěné podobě nebo na internetu?
 • Rádi byste, aby přeložený text působil autenticky, jako by byl sepsán v cílovém jazyce?
 • Je pro Vás důležité, aby přeložený text obsahoval správnou odbornou terminologii?
 • Nebo máte zájem pouze o základní jazykovou korekturu Vašich textů bez stylistických a grafických úprav?

Další jazykovou službou, kterou nabízím, jsou jazykové korektury textů jak v německém, tak v českém jazyce. Mohu Vám zajistit gramatickou a pravopisnou (základní), stylistickou a předtiskovou jazykovou korekturu nebo věcnou korekturu. Pokud tedy potřebujete, aby Vaše texty byly stylisticky vytříbené a gramaticky správné, tak jste na správné adrese.

Smyslem jazykové korektury je kontrola již přeloženého textu zaměřující se především na pravopis, stylistiku, překlepy, jednotnost terminologie a jiné nedostatky, jako např. typografické či grafické chyby. U odborných korektur pak jde především o správné použití odborného názvosloví.

Před zveřejněním textu je proto důležité si text nechat zkontrolovat. Co odlišuje úspěšné firmy od těch méně úspěšných je právě profesionalita. Bezchybné texty Vám mohou zajistit dobrou prezentaci firmy navenek, stejně tak mohou dobře prezentovat jednotlivce u přijímacího pohovoru nebo u přijímací zkoušky na školu nebo při komunikaci s úřady.

Nezbytnou vlastností korektora je preciznost, trpělivost a smysl pro detail. Jsem povahou perfekcionista a snažím se dělat věci vždy na maximum. Velmi mi záleží na zlepšení jazykové úrovně zadaného textu, odstranění terminologických nesrovnalostí a v neposlední řadě také překlepů. Mým cílem je zrevidovat text, aby byl kvalitní – formálně a věcně správný, měl jednotnou strukturu a byl jazykově vyvážený.

Jazykové korektury provádím u širokého spektra textů a dokumentů, jako jsou např.:

 • abstrakty a resumé závěrečných bakalářských nebo diplomových prací
 • studentské práce, jako např. seminární práce, referáty, eseje, kompozice
 • propagační materiály, tj. prospekty, brožury, letáky, katalogy
 • úřední korespondence, pozvánky, jídelní lístky, oznámení
 • firemní dokumentace, jako např. normy, předpisy
 • manuály, příručky, články před zveřejněním
 • tiskové, výroční a auditní zprávy, reporty
 • certifikáty, vysvědčení, diplomy
 • webové stránky, newslettery
 • noviny, časopisy a další

Jazykové korektury neprovádím u textů příliš odborného rázu, jako např. z odvětví automobilového průmyslu, veřejného sektoru, práva, medicíny, financí, IT a telekomunikací, energetiky, spotřební elektroniky a elektrotechniky, multimédií atd., kde je znalost daného oboru nutností a také u textů velkého rozsahu, jako jsou závěrečné bakalářské nebo diplomové práce, knihy, publikace, skripta.

Předávání dokumentů

Text ke korektuře je možné zaslat e-mailem na: Marek.Vitasek@seznam.cz, poštou na adresu: Na Mexiku 254, 747 22 Dolní Benešov, připojit jako přílohu do kontaktního formuláře či předat osobně.

Vyhotovenou korekturu textu Vám dle Vašeho přání dodám v tištěné i/nebo elektronické podobě, a to buď e-mailem, poštou na Vaši adresu či osobně.

Cena korektury

Cena jazykové korektury se odvíjí od délky a rozsahu korigovaného textu. Standardní jednotkou pro její výpočet je jedna normostrana (zkráceně 1 NS). Jedna NS představuje 30 řádků po 60 znacích, což znamená rozsah 1 800 znaků včetně mezer.

U odborných korektur si účtuji vyšší cenu za odbornost v závislosti na náročnosti textu a objemu zakázky.

U expresních korektur (do 24 nebo 48 hodin) je třeba také počítat s vyšší sazbou.

Potřebuji jazykovou službu
Kontaktní formulář