Poradenství a koučování

Jazykové poradenství a konzultace

 • Navštěvujete léta jazykové kurzy němčiny, máte zkušenosti se skupinovou i individuální výukou, ale přesto všechno nejste na tom jazykově tak dobře, jak byste si představovali?
 • Němčinu jako cizí jazyk se učíte už hodně dlouho, ale stále bez viditelných výsledků?
 • Chcete zjistit, jak se ještě lépe a efektivněji učit němčinu a využít to, co už o učení daného jazyka znáte?
 • Rádi byste se dozvěděli, jak si z učení němčiny vytvořit návyk a jak se učení věnovat každý den?
 • S němčinou jste již začínali mnohokrát, ale pokaždé jste ztratili trpělivost a vzdali to?
 • Máte cíl, kterého chcete v německém jazyce dosáhnout, ale nevíte, jak na to?
 • Zajímalo by Vás, jaké výukové metody využívané v němčině jsou pro Vás optimální?
 • Potřebujete poradit, jak položit základy k úspěšnému samostudiu němčiny?
 • Máte pocit, že jste se v němčině zasekli a ztratili motivaci do dalšího učení?

Jazykové poradenství Vám otevře nové možnosti a způsoby, jak se mnohem lépe a efektivněji učit němčinu. Jako Váš jazykový kouč Vás rád provedu jednotlivými oblastmi německého jazyka a ukážu Vám, jak můžete mnohem účinněji rozvíjet své jazykové schopnosti a zdokonalovat se v tom, co už umíte.

Největší hodnotou v dnešním uspěchaném globalizovaném světě je čas. Efektivní učení Vám ušetří čas a Vy tak nebudete muset trávit bezpočet hodin nad výukovými materiály nebo naopak hledáním vhodných učebních materiálů na internetu. Místo toho se budete moci soustředit na to, co Vás na němčině baví, co Vás těší a co inspiruje. Proto neváhejte a kontaktujte mě a já se pokusím Vám pomoci Vás nasměrovat tak, abyste našli tu správnou cestu k učení se německému jazyku.

V rámci jazykového poradenství nabízím také jazykové konzultace, a to jak studentům, tak i pracujícím, kteří mohou využít mé služby zejména:

 • při volbě strategie přípravy a způsobu učení se k dílčím i závěrečným zkouškám z německého jazyka
 • pro kontrolu překladu názvu, abstraktu nebo resumé závěrečné bakalářské nebo diplomové práce psané v němčině
 • pro zorientování se v oblasti státních a mezinárodních jazykových zkoušek z němčiny
 • pro pomoc při plánování přípravy na tyto zkoušky včetně volby vhodných postupů, rozvrhnutí učiva a tréninku na jednotlivé součásti zkoušek
 • pro získání přehledu o německy psané jazykové literatuře tištěné i elektronické určené pro studium nebo pro to, jak najít zajímavé odkazy v němčině nebo o němčině na internetu
 • pro možnost vycestovat do německy mluvících zemí za účelem studia či získání zaměstnání

Koučování obchodních vztahů

 • Plánujete nabízet své výrobky a služby do německy mluvících zemí, ale nevíte, jak na to?
 • Rádi byste prezentovali svou firmu či své podnikání na německém, rakouském či švýcarském trhu?
 • Neumíte najít vhodné odběratele pro své komodity v německy hovořících zemích?
 • Obchodujete s německy komunikujícími partnery, ale Vaše výsledky nenaplňují Vaše očekávání?
 • Přejete si vylepšit Vaše prezentační a obchodní dovednosti při jednáních v němčině, abyste dosahovali lepších obchodních výsledků?
 • Je Vaše neznalost kulturních standardů a zvyklostí Vašeho německy mluvícího obchodního partnera překážkou na cestě za Vašimi podnikatelský­mi cíli?
 • Potřebuje Váš německy hovořící partner pomoc s orientací v českém obchodním prostředí?

Smyslem koučování je hledání individuálních řešení a rozvoj klientových schopností a dovedností v jím zvolené oblasti. Pokud se rozhodnete pro spolupráci se mnou, rád Vám pomohu se zorientovat v německojazyčném obchodním prostředí a odhalit Vaše rezervy a využít Váš potenciál při dosahování Vašich obchodních cílů. Spolu nalezneme řešení, jak cíleně oslovit vybrané firmy a vzbudit v nich zájem s Vámi spolupracovat.

Přiblížím Vám kulturní odlišnosti Vašeho německy hovořícího partnera a upozorním Vás na možné faux pas, které by mohlo nastat při obchodování. Budu Vašim průvodcem a pomocníkem, abyste dokázali sebejistě a přesvědčivě komunikovat německy a naučili se lépe rozumět nonverbální komunikaci, která má na výsledek jednání rovněž velký vliv. Povedu Vás tak, abyste si vytvořili stálou klientelu a rozšířili tak své odbytiště a svůj odběratelský řetězec o zákazníky z německy mluvících zemí.

Forma spolupráce

Spolupráce může probíhat formou jednorázového či krátkodobého intenzivního nebo nepřetržitého jazykového poradenství/kou­čování v horizontu delším než několik týdnů či měsíců.

Další formou spolupráce je dlouhodobější intenzivní nebo nepřetržité jazykové poradenství/kou­čování trvající v rozsahu delším než půl roku či jeden rok.

Možné je i nepravidelné krátkodobé či dlouhodobé jazykové poradenství/kou­čování probíhající v nepravidelných intervalech.

Jazykové poradenství a koučování může být realizováno buďto prezenčně nebo na dálku formou online.

Cena spolupráce

Cena za jazykové poradenství a koučování je individuální a stanovuje se po dohodě s konkrétním studentem/klientem.

Potřebuji jazykovou službu
Kontaktní formulář