Moje kompetence

Váš osobní kouč je vnímavý, přívětivý a trpělivý s dlouholetou praxí ve výuce německého jazyka a s dostatečnou kvalifikací pro výkon náročného povolání učitele cizích jazyků (dvě státní zkoušky z němčiny, odborné zahraniční stáže, několik vzdělávacích seminářů a školení se zaměřením na metodiku výuky cizích jazyků a na metodiku výuky němčiny).

Svou lásku k němčině jsem budoval již od svého raného dětství, kdy se mnou mí prarodiče mluvili doma jen německy. Němčina jako řeč mi hrozně přirostla k srdci a pokaždé, když jsem měl možnost mluvit německy, tak jsem tak s patřičnou pýchou a hrdostí činil. Vždy se mi líbilo povolání učitele, a proto když jsem dozrál věku, kdy jsem se musel rozhodovat, co půjdu po střední škole studovat, bylo to rozhodnutí jasné a němčina u mě vyhrála na plné čáře. Vzhledem k tomu, že mí prarodiče byli Němci, tak jsem legitimním právem získal i německé občanství.

Své zkušenosti s výukou sbírám již přes 20 let, kdy jsem ještě coby student germanistiky začal učit zájemce o němčinu z řad začátečníků a posléze i pokročilejších studentů. Vždy jsem se snažil maximálně vyhovět potřebám a přáním studentů/klientů a přistupovat ke každému jednotlivci individuálně a v tomto přístupu nadále pokračuji.

Po celou dobu své lektorské činnosti srovnávám výhody různých metod učení a nejnovějších výukových materiálů, a to jak českých, tak i těch zahraničních. Do výukového plánu/programu pak zařazuji podle vlastních zkušeností ty nejvhodnější. Zároveň hodnotím svůj přístup a měřím pokroky jednotlivých studentů/klientů při studiu. Velký zřetel beru vždy na zpětnou vazbu od studentů/klientů, která je pro mě hodně přínosná a důležitá. Díky ní získávám cenné náměty a inspiraci na neustálé zlepšování kvality výuky a výukového plánu/programu.

Mou velkou devízou je mé mnohaleté působení v zahraničním obchodu s německy mluvícími zeměmi, kdy jsem takříkajíc v dennodenním kontaktu s němčinou, především však s němčinou obchodní. Obchodní jazyk jako takový je dnes velmi důležitý a poptávaný, a to jak u jednotlivců, tak především u firem. Bez zdatně komunikujícího obchodníka v cizím jazyce lze stěží dosáhnout jakýchkoliv úspěchů ve sféře mezinárodního obchodu.

Chci umět německy
Kontaktní formulář