Rozřazovací test z němčiny

Zjistěte, jak jste na tom!

Otestujte/Prověřte své znalosti němčiny a dozvíte se, jaká je Vaše aktuální jazyková úroveň. Aby byl výsledek testu objektivní, nepoužívejte při vyplňování slovník, učebnice, internetový vyhledávač ani jiné pomůcky.

Online test se skládá z 5 částí, z nichž každá obsahuje sadu 20 otázek. Jednotlivé části testu zahrnují vždy jednu jazykovou úroveň (A1–C1). Vybíráte pouze jednu ze čtyř variant odpovědí. Pokud odpověď neznáte a pouze ji odhadujete, otázku přeskočte a pokračujte dál. Test není časově omezen. jeho vyplnění by Vám ale nemělo zabrat více než 30 minut.

Po dokončení každé části odešlete Vaše odpovědi ke kontrole a test bude automaticky vyhodnocen. Pro postup do další části/úrovně testu je zapotřebí mít alespoň 15 správných odpovědí. Zodpovíte-li méně otázek správně, bude test ukončen. Vyhodnocení testu se zobrazí na obrazovce a následně Vám bude také zasláno prostřednictvím e-mailu. Výsledek testu je pouze orientační, neboť netestuje všechny jazykové dovednosti.