Přípravné kurzy na zkoušky z němčiny

  • Potřebujete se připravit na maturitní zkoušku z němčiny, ale máte obavy, že to sami bez pomoci někoho kvalifikovaného nezvládnete?
  • Budete v dohledné době skládat absolutorium z němčiny, Vaše jazykové schopnosti tomu však neodpovídají?
  • Uvažujete o studiu němčiny na vysoké škole, ale přijímací zkoušky na germanistiku Vám přijdou příliš složité?
  • Čekají Vás důležité zkoušky na konci semestru studia germanistiky a Vy nevíte, jestli u zkoušek obstojíte?
  • Chystáte se složit státní jazykovou zkoušku z němčiny, ale netroufáte si bez řádné intenzivní přípravy se na ní přihlásit?
  • Vaše studium germanistiky se pomalu chýlí ke konci a Vy s hrůzou zjišťujete, že není ve Vašich silách a možnostech se na státní závěrečnou zkoušku dostatečně připravit?

Předpokladem úspěšného zvládnutí jazykové zkoušky je dobrá znalost daného jazyka a testované oblasti. Student/Kandidát musí zkouškou prokázat patřičné znalosti a vědomosti, a to, že se v dané problematice orientuje a že jí rozumí. Intenzivní příprava na zkoušku je v takovém případě nutností. S ohledem na skutečnost, jak čas rychle plyne a jak je neúprosný, je třeba situaci nepodcenit a začít myslet na důkladnou přípravu co nejdříve.

Rád Vás připravím na kteroukoliv z výše uvedených jazykových zkoušek a sestavím pro Vás koncept výuky podle Vašeho individuálního přání. Společně se dohodneme na obsahovém a časovém programu a zaměříme se na to, co Vám nejde a s čím máte potíže, tak abyste zkoušku bez problémů zvládli. Pro dosažení stanovených cílů je však třeba vynaložit dostatečně úsilí, mít velkou vytrvalost a chuť na sobě pracovat. Proto neváhejte mne kontaktovat a vsaďte na jistotu, mám s přípravou na jazykové zkoušky bohaté zkušenosti.

Vše o státních jazykových zkouškách z němčiny se dozvíte na níže uvedených odkazech:

Chcete znát svou úroveň němčiny?

Otestujte se

Forma výuky

Standardní výukový čas je 90 minut s frekvencí výuky 1 nebo 2 krát týdně, případně 135 minut jako 3 vyučovací hodiny po sobě jdoucí (tedy 3 × 45 minut), a to kdykoliv během celého dne.

Studium lze realizovat buď prezenčně (v prostorách mého bydliště, eventuálně u Vás) nebo na dálku prostřednictvím aplikace Skype nebo jiné komunikační platformy (Zoom, Google Meet, MS Teams apod.).

Cena výuky

Cena za výukovou jednotku (45 nebo 60 min.) je individuální a stanovuje se po dohodě s konkrétním studentem/klientem.

Chci umět německy
Kontaktní formulář