Firemní kurzy němčiny

 • Spolupracujete s německy hovořícími obchodními partnery, ale slabá jazyková vybavenost Vašich zaměstnanců Vám neumožňuje dosahovat lepších obchodních výsledků?
 • Uvažujete, že začnete nabízet své výrobky a/nebo služby do německy mluvících zemí, ale Vaše neznalost němčiny je pro Vás překážkou na cestě za Vašimi obchodními cíli?
 • Potřebujete odstranit jazykovou bariéru svou či svých zaměstnanců, abyste zlepšili a posílili svoji pozici na německy hovořících trzích a zvýšili tak konkurenceschopnost Vašeho podniku na poli mezinárodního obchodu?
 • Chcete poskytnout svým stávajícím zaměstnancům jazykový benefit a výukou němčiny je motivovat k lepším pracovním výkonům?
 • Sháníte nové zaměstnance a rádi byste jim nabídli v rámci firemního vzdělávání možnost navštěvovat kurz němčiny, abyste tak zvýšili zájem o Vámi nabízené pozice?

Rád Vám zajistím komplexní služby v oblasti jazykového vzdělávání, včetně plánování, volby motivačních nástrojů, kvalitní výuky za využití moderních výukových materiálů a kontroly dosažených cílů, které jste si stanovili před zahájením firemní výuky.

Samozřejmostí je profesionální přístup, sestavení studijního plánu na míru, včetně jasné cenové kalkulace a administrativního dohledu nad probíhajícími kur­zy.

Chcete znát svou úroveň němčiny?

Otestujte se

Proč by Vaše firma měla spolupracovat právě se mnou:

 • intenzivní kontakt s němčinou již od raného dětství, neboť jsem vyrůstal v dvojjazyčné ro­dině
 • více jak 15 let zkušeností s firemní výukou obecného a obchodního jazyka (viz reference)
 • mnohaleté zkušenosti ze zahraničního obchodu s německy mluvícími zeměmi (viz reference)
 • zcela osobní a individuální přístup s ohledem na individuální potřeby a přání Vaší firmy a Vašich zaměstnanců
 • vytváření vlastních doplňujících a rozšiřujících výukových materiálů (studijních opor) pro zajištění efektivnější výuky
 • časová flexibilita a pružnost v sestavování studijního plánu na základě Vašich aktuálních možností a potřeb
 • důsledné dodržování sjednaných termínů pro výuku
 • nepřetržitá výuka po celý rok, tedy i o letních měsících
 • žádné rušení výuky po dobu trvání kurzu/výukového období
 • systematičnost, organizovanost, důslednost, přesnost, preciznost
 • seriózní jednání, spolehlivost, loajalita, vstřícnost
 • pedagogická způsobilost a zapálenost pro němčinu

Co můžete od firemní výuky pod mým vedením očekávat:

 • před zahájením výuky provedu zdarma jazykový audit, jehož součástí je ústní pohovor a vypracování rozřazovacího testu, na jehož základě Vám pak doporučím studium na odpovídající jazykové úrovni
 • dle Vašich požadavků a potřeb stanovím požadované cíle jazykové výuky a zpracuji individuální studijní plán ušitý přímo na míru Vašim představám
 • studium může být zaměřeno na obecný nebo odborný jazyk (obchodní, technická nebo profesně orientovaná němčina – bankovnictví, zdravotnictví, gastronomie, turismus apod.) s ohledem na preference firmy – viz všeobecné a odborné zaměření jazykové výuky
 • ve firmách provádím pravidelné hodnocení zaměstnanců a testování jejich znalostí, a to během semestru a také na konci každého semestru – frekvence testování je odvislá od požadavků firmy
 • používám moderní výukové materiály (české i zahraniční) a osvědčené výukové metody (tradiční, komunikativní nebo kombinace obou forem), přičemž vždy zohledňuji nejnovější výukové trendy

Forma výuky

Standardní výukový čas je 60 nebo 90 minut s frekvencí výuky 1 nebo 2 krát týdně, případně 135 minut jako 3 vyučovací hodiny po sobě jdoucí (tedy 3 × 45 minut), a to kdykoliv během celého dne.

Výuka může být realizována buď prezenčně (v prostorách klienta) nebo na dálku prostřednictvím aplikace Skype nebo jiné komunikační platformy (Zoom, Google Meet, MS Teams apod.).

Cena výuky

Cena za výukovou jednotku (45 nebo 60 min.) je individuální a stanovuje se po dohodě s konkrétním klientem.

Chci umět německy
Kontaktní formulář