Pro procvičování konverzace a gramatiky

  • Grammatik & Konversation 1 – Arbeitsblätter für den Deutschunterricht (pro úroveň A1–A2–B1), vydavatelství Klett, rok vydání 2017,
  • Grammatik & Konversation 2 – Arbeitsblätter für den Deutschunterricht (pro úroveň B1–B2), vydavatelství Klett, rok vydání 2017,
  • Grammatik im Gespräch – Arbeitsblätter für den Deutschunterricht (pro úroveň A1/A2, B1/B2), vydavatelství Klett, rok vydání 2017,
  • Mittelstufe Deutsch (pro úroveň B1/B2), vydavatelství Verlag für Deutsch, rok vydání 1996,
  • Maturujeme z německého jazyka (pro úroveň B1–B2), vydavatelství Ekopress, rok vydání 2016,
  • Deutsch Wechselspiel Neu – Interaktive Arbeitsblätter für die Partnerarbeit im Deutschunterricht (pro úroveň A1–B2), nakladatelství Klett, rok vydání 2017,
  • 44 kommunikative Spiele Deutsch als Fremdsprache (pro úroveň A2–C1), nakladatelství Klett, rok vydání 2017,

Chci umět německy
Kontaktní formulář