Pro výklad a procvičování gramatiky

 • Němčina – Skripta: Gramatika a cvičení pro úplné začátečníky (pro úroveň A1), nakladatelství Nepustilova jazyková škola, rok vydání 2020,
 • Nepustilovy výukové karty: Němčina – Nepravidelná slovesa (pro úroveň A2–B1/B2), nakladatelství Nepustilova jazyková škola, rok vydání 2020,
 • Němčina – Silná slovesa a vedlejší věty (pro úroveň A2–B1/B2), nakladatelství Nepustilova jazyková škola, rok vydání 2019,
 • Německá nepravidelná slovesa (pro úroveň A1–B1), nakladatelství Computer Press, rok vydání 2005,
 • Němčina – Vazby sloves s předložkami (pro úroveň A2–B2), nakladatelství Mikula, rok vydání 2014,
 • Němčina polopatě – Kompletní přehled gramatiky německého jazyka (pro úroveň A1–B2), nakladatel Alena Hofmanová, rok vydání 2013,
 • Arbeitsgrammatik neu (pro úroveň A1–B1), nakladatelství Cideb, rok vydání 2010,
 • Gramatika současné němčiny s praktickými příklady (pro úroveň A1–B1), nakladatelství Lingea, rok vydání 2019,
 • Německá gramatika v kostce (pro úroveň A1–B2), nakladatelství Leda, rok vydání 2011,
 • Německá gramatika jednoduše a prakticky (pro úroveň A1–B1), nakladatelství Grada, rok vydání 2021,
 • Německá gramatika rychlostí blesku (pro úroveň A1–B2), nakladatelství Grada, rok vydání 2017,
 • Německá gramatika a základy německé výslovnosti (pro úroveň A1–B2), nakladatelství Nová škola Brno, rok vydání 2019,
 • Stručná gramatika němčiny: moderní, přehledná, srozumitelná (pro úroveň A1–B2), nakladatelství Klett, rok vydání 2006,
 • Němčina – velká cvičebnice gramatiky (pro úroveň A2–B2), nakladatelství Grada, rok vydání 2013,
 • Cvičebnice německé gramatiky (pro úroveň A2–B2), nakladatelství Edika, rok vydání 2013,
 • Gramatika německého jazyka (pro úroveň A1–C1), nakladatelství Didaktis, rok vydání 2008,
 • Přehledná německá gramatika (pro úroveň A2–B1), nakladatelství Fraus, rok vydání 2009,
 • Přehledná německá gramatika s nadhledem (pro úroveň A2–B1), nakladatelství Fraus, rok vydání 2019,
 • Němčina – Přehled středoškolské gramatiky, edice Maturita (pro úroveň B1–B2), nakladatel Vyuka.cz, rok vydání 2009,
 • Němčina – Cvičebnice středoškolské gramatiky, edice Maturita (pro úroveň B1–B2), nakladatel Vyuka.cz, rok vydání 2009,
 • Odmaturuj z německého jazyka 1 – průvodce mluvnicí německého jazyka (pro úroveň A1–B2/C1), nakladatelství Didaktis, rok vydání 2005,
 • Cvičebnice německé gramatiky (pro úroveň A2–B1), nakladatelství Fraus, rok vydání 2013,
 • Moderní gramatika němčiny (pro úroveň B1–C1), nakladatelství Fraus, rok vydání 2002,
 • Praktická mluvnice němčiny (pro úroveň B1–C1), nakladatelství Fraus, rok vydání 2005,
 • Nová cvičebnice německé gramatiky (pro úroveň A1–C1), nakladatelství Polyglot, rok vydání 2008,
 • Vazby německých sloves s podstatnými jmény (pro úroveň B1–C1), nakladatelství Polyglot, rok vydání 2013,
 • Německá synonymní slovesa (pro úroveň B1–C1), nakladatelství Polyglot, rok vydání 2013,
 • Gramatika německého jazyka s cvičeními (pro úroveň B2–C1), nakladatelství Leda, rok vydání 2011,
 • Mluvnice současné němčiny (pro úroveň B2–C2), nakladatelství Academia, rok vydání 2004,
 • Velká německá gramatika – Großes Handbuch Deutsch Grammatik (pro úroveň A1–C2), nakladatelství CPress, rok vydání 2007,
 • Česko-německá srovnávací gramatika (pro úroveň B1–C2), vydavatelství Academia, rok vydání 2015,
 • Cvičebnice německého jazyka pro pokročilé (pro úroveň B2–C1), nakladatelství Karolinum, rok vydání 2008,
 • Chci studovat němčinu na vysoké škole! – Sbírka testových úloh z německé gramatiky (pro úroveň B1 –B2), vydavatel Karolinum, rok vydání 2021,
 • Grammatik kurz & bündig DaF (pro úroveň A1–B2), nakladatelství Pons, rok vydání 2020,
 • Praxis-Grammatik DaF (pro úroveň A1–C1), nakladatelství Pons, rok vydání 2019,
 • Wir üben deutsche Grammatik (pro úroveň A2–B2), nakladatelství Fragment, rok vydání 2019,
 • Großes Übungsbuch Grammatik (pro úroveň A2–B2), nakladatelství Hueber, rok vydání 2015,
 • 55 Grammatikspiele für Partner und Gruppenarbeit (pro úroveň A1–B2), nakladatelství Klett, rok vydání 2019,
 • 66 Grammatikspiele Deutsch als Fremdsprache (pro úroveň A1–C2), nakladatelství Klett, rok vydání 2016,
 • Die 101 häufigsten Fehler im Deutschen und wie man sie vermeidet (pro úroveň B2–C2), nakladatelství C. H. Beck, rok vydání 2020,
 • Vorsicht – Fehler! (pro úroveň B1–B2), nakladatelství Fraus, rok vydání 2003,
 • Begleiter durch die deutsche Grammatik (pro úroveň B1–C1), nakladatelství Ekopress, rok vydání 2015,
 • Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik – aktuell (pro úroveň A2–C1), nakladatelství Hueber, rok vydání 2015,
 • Grundstufen-Grammatik für DaF – aktualisierte Auflage (pro úroveň A1–B1), nakladatelství Hueber, rok vydání 2010,
 • Übungsgrammatik für die Grundstufe, DaF (pro úroveň A1–B1), nakladatelství Hueber, rok vydání 2012,
 • Übungsgrammatik für die Mittelstufe, DaF (pro úroveň B1–C1), nakladatelství Hueber, rok vydání 2009,
 • Übungsgrammatik für die Oberstufe, DaF (pro úroveň B2–C2), nakladatelství Hueber, rok vydání 2014,
 • Übungsgrammatik für Anfänger, DaF (pro úroveň A1–B1), nakladatelství Hueber, rok vydání 2017,
 • Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, DaF (pro úroveň C1–C2), nakladatelství Hueber, rok vydání 2001,
 • Deutsch Übungsbuch Grammatik A1–A2, nakladatelství Hueber, rok vydání 2017,
 • Deutsch Übungsbuch Grammatik A2–B2, nakladatelství Hueber, rok vydání 2018,
 • Erste Hilfe Deutsch: Grammatik einfach und klar A1 plus, nakladatelství Hueber, rok vydání 2017,
 • Grammatik aus Texten (pro úroveň B2–C2), nakladatelství Max Hueber Verlag, rok vydání 1995,
 • Grammatik mit Sinn und Verstand neu (pro úroveň B1–C2), nakladatelství Klett Sprachen, rok vydání 2008,
 • Übungsgrammatik Deutsch (pro úroveň B1–C2), nakladatelství Klett Sprachen, rok vydání 2017,
 • Leitfaden der deutschen Grammatik (pro úroveň B1–C2), nakladatelství Klett Sprachen, rok vydání 2017,
 • Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunte­rricht (pro úroveň B1–C2), nakladatelství Klett Sprachen, rok vydání 2017,
 • Klipp und Klar – Übungsgrammatik Grundstufe A1–B1, nakladatelství Klett, rok vydání 2016,
 • Klipp und Klar – Übungsgrammatik Mittelstufe B2–C1, nakladatelství Klett, rok vydání 2016,
 • Langenscheidt Verbtabellen DaF – Verbformen nachschlagen und trainieren (pro úroveň A1–B2), nakladatelství Langenscheidt, rok vydání 2015,
 • Deutsche Substantive (pro úroveň A2–C1), nakladatelství Langenscheidt, rok vydání 1999,
 • Kleine deutsche Artikellehre (pro úroveň A2–C1), nakladatelství Langenscheidt, rok vydání 1994,
 • Aspekte neu Mittelstufe Deutsch – Grammatik B1 plus bis C1, nakladatelství Klett, rok vydání 2016,
 • Fehlerfrei Deutsch – Das Übungsbuch mit Lösungen (pro úroveň A1–B1), nakladatelství Anaconda, rok vydání 2016,
 • Grammatik der deutschen Sprache (pro úroveň B2–C2), nakladatelství Bertelsmann-Lexikon, rok vydání 1999,
 • Deutsche Grammatik mit kommunikativen Übungen (pro úroveň B2–C2), nakladatelství Bertelsmann-Lexikon, rok vydání 2000,
 • Deutsche Grammatik: Ein Arbeitsbuch für Studierende und Lehrende (pro úroveň C1–C2), nakladatelství UTB, rok vydání 2003,
 • Deutsche Grammatik – Ein Übungsbuch für Fortgeschrittene (pro úroveň B1–C2), vydavatel Karolinum, rok vydání 2019,
 • Deutsche Grammatik – Eine Text- und Aufgabensammlung für Fortgeschrittene (pro úroveň B1–C2), vydavatel Karolinum, rok vydání 2020,
 • Das deutsche Verb in Theorie und Praxis (pro úroveň B2–C2), vydavatel Ostravská univerzita, rok vydání 1997,
 • Übungen zur deutschen Morphologie (pro úroveň B2–C2), vydavatel Univerzita Palackého v Olomouci, rok vydání 2006,
 • Übungsbuch zur deutschen Syntax (pro úroveň B2–C2), vydavatel Filozofická fakulta OU, rok vydání 1993,
 • Grundlagen der Syntax (pro úroveň B2–C2), nakladatelství Karolinum, rok vydání 2009,
 • Leitfaden zur Syntax des zusammengesetzten Satzes – Kurz gefasste Theorie mit Übungen (pro úroveň B2–C2), nakladatel Masarykova univerzita, rok vydání 2019,
 • A-Grammatik – Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (pro úroveň A1–A2), nakladatelství Schubert, rok vydání 2010,
 • B-Grammatik – Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (pro úroveň B1–B2), nakladatelství Schubert, rok vydání 2011,
 • C-Grammatik – Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (pro úroveň C1–C2), nakladatelství Schubert rok vydání 2013

Z nakladatelství Cornelsen vyšly v edici „Grammatik aktiv – Deutsch als Fremdsprache“:

 • Grammatik aktiv A1–B1: Verstehen, Üben, Sprechen – Übungsgrammatik, rok vydání 2013,
 • Grammatik aktiv B1+: Training für Fortgeschrittene zur Wiederholung der Grundgrammatik – Übungsbuch, rok vydání 2020,
 • Grammatik aktiv B2–C1: Verstehen, Üben, Sprechen – Übungsgrammatik, rok vydání 2017

Z nakladatelství Hueber vyšly v edici „Deutsch üben“ tyto publikace:

 • „der“, „die“ oder „das“? – Übungen zum Artikel (pro úroveň A1–C1), nakladatelství Hueber, rok vydání 2019,
 • Starke Verben – Unregelmäßige Verben des Deutschen zum Üben & Nachschlagen (pro úroveň A2–C2), nakladatelství Hueber, rok vydání 2015,
 • Schwache Verben – Regelmäßige Verben des Deutschen zum Üben & Nachschlagen (pro úroveň A2–C1), nakladatelství Hueber, rok vydání 2017,
 • Präpositionen (pro úroveň A2–C1), nakladatelství Hueber, rok vydání 2019,
 • Verb-Trainer – Das richtige Verb in der richtigen Form (pro úroveň A2–C2), nakladatelství Hueber, rok vydání 2015,
 • Adjektive (pro úroveň A2–C1), nakladatelství Hueber, rok vydání 2017,
 • Verbtabellen – Die wichtigsten regelmäßigen und unregelmäßigen Verben im Überblick (pro úroveň A1–C2), nakladatelství Hueber, rok vydání 2019,
 • Deutsch für Besserwisser A1 – Typische Fehler verstehen und vermeiden, nakladatelství Hueber, rok vydání 2015,
 • Deutsch für Besserwisser A2 – Typische Fehler verstehen und vermeiden, nakladatelství Hueber, rok vydání 2016,
 • Deutsch für Besserwisser B1 – Typische Fehler verstehen und vermeiden, nakladatelství Hueber, rok vydání 2016,
 • Kurzgrammatik A1–B1 – Zum Nachschlagen und Üben, nakladatelství Hueber, rok vydání 2019

Z nakladatelství Hueber vyšly v edici „Deutsch üben – Taschentrainer“ tyto publikace:

 • Unregelmäßige Verben (pro úroveň A1–B1), nakladatelství Hueber, rok vydání 2017,
 • Präpositionen (pro úroveň A2–C1), nakladatelství Hueber, rok vydání 2017,
 • Artikel (pro úroveň A1–C1), nakladatelství Hueber, rok vydání 2020,
 • Fit in Grammatik A1/A2, nakladatelství Hueber, rok vydání 2017,
 • Fit in Grammatik B1, nakladatelství Hueber, rok vydání 2018

Z nakladatelství Hueber vyšly v edici „ Deutsch Grammatik leicht“ tyto publikace:

 • Deutsch Grammatik leicht A1 – Entdecken und üben, nakladatelství Hueber, rok vydání 2020,
 • Deutsch Grammatik leicht A2 – Entdecken und üben, nakladatelství Hueber, rok vydání 2020,
 • Deutsch Grammatik leicht B1 – Entdecken und üben, nakladatelství Hueber, rok vydání 2019

Z nakladatelství Klett Sprachen vyšly v edici „Deutsch intensiv“ tyto publikace:

 • Deutsch intensiv Grammatik A1 – Das Training, nakladatelství Klett Sprachen, rok vydání 2019,
 • Deutsch intensiv Grammatik A2 – Das Training, nakladatelství Klett Sprachen, rok vydání 2019,
 • Deutsch intensiv Grammatik B1 – Das Training, nakladatelství Klett Sprachen, rok vydání 2018,
 • Deutsch intensiv Grammatik B2 – Das Training, nakladatelství Klett Sprachen, rok vydání 2018

Z nakladatelství Duden vyšly tyto publikace:

 • Duden 4 – Die Grammatik: Unentbehrlich für richtiges Deutsch, Reihe: Duden – Deutsche Sprache in 12 Bänden, (pro úroveň A1–C2), nakladatelství Duden, rok vydání 2016,
 • Duden – Lern- und Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache: Verstehen, üben, testen mit den Duden-Trainern (pro úroveň A1–B1), nakladatelství Duden, rok vydání 2017,
 • Duden Ratgeber – Grundwissen Grammatik: Fit fürs Studium (pro úroveň A1–C2), nakladatelství Duden, rok vydání 2019,
 • Duden Ratgeber – Grammatiktabellen Deutsch (pro úroveň B1–C1), nakladatelství Duden, rok vydání 2016,
 • Duden Ratgeber – Stolpersteine der Grammatik: Schnelle Hilfe bei klassischen grammatischen Zweifelsfällen (pro úroveň B2–C2), nakladatelství Duden, rok vydání 2012,
 • Duden – Erste Hilfe – Grammatik: Die wichtigsten Regeln einfach und anschaulich erklärt (pro úroveň B2–C2), nakladatelství Duden, rok vydání 2018,
 • Duden – Erste Hilfe – Die 100 häufigsten Fehler: Rechtschreibung, Grammatik & Co. (pro úroveň B1 –C2), nakladatelství Duden, rok vydání 2018,
 • Duden – Ganz einfach! Deutsche Grammatik: Deutsch für alle (pro úroveň B1–C2), nakladatelství Duden, rok vydání 2017,
 • Duden – Crashkurs Grammatik: Das Übungsbuch für Ausbildung und Beruf (pro úroveň B1–C2), nakladatelství Duden, rok vydání 2018

Chci umět německy
Kontaktní formulář